Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Red Teaming

Red Teaming predstavlja termin preuzet iz vojnog žargona, koji označava tim koji simulira neprijatelja i pokušava osvojiti neki prostor ili doći do određenog resursa. U kontekstu računarske sigurnosti, Red Teaming predstavlja aktivnost koja realistično simulira napad od strane potencijalnih napadača.

Na ovaj način se testira koliko je korisnik ranjiv na specifično ciljane napade, da li sistem za računarsku bezbednost može efikasno detektovati napad i da li je kompanija zaštićena od ovog tipa sofisticiranih napada.

Sta je razlika između penetration testinga i red teaminga?

Penetration testing je uglavnom vremenski ograničen i njegov cilj je identifikovati što veći broj ranjivosti u sistemu u datom vremenskom periodu. Da bi se ovo postiglo što efikasnije, često se za potrebe penetration testinga kompanije isključuju antivirusni (EDR) softver, aplikativni i mrežni firewall-ovi za testera, kako bi testiranje bilo što efikasnije i kako se ne bi gubilo vreme na zaobilaženje zaštite, već na testiranje i pronalaženje ranjivosti.

Za razliku od penetration testinga, Red Teaming obično nije vremenski ograničen ili ima duži vremenski rok. Tokom testiranja, naglasak je na što realističnijoj simulaciji napada, dobijanju što većih privilegija na sistemu, kao i pristupu podacima koji su od posebnog značaja korisniku. Simulirajući tehnike koje koriste zlonamerni akteri, ovo uključuje specifično pisanje malvera za sistem koji se testira, analizu kako postojeće AV/EDR rešenje detektuje takve implante, kao i analizu kako SOC tim detektuje kretanje napadača kroz mrežu, brzinu reagovanja i sposobnost zaustavljanja napada. Testira se bezbednost kritičnih podataka unutar kompanije, procenjujući da li zlonamerni akter može dobiti pristup njima. Test treba pokazati da li su kritični podaci kompanije ugroženi i koliko je teško zlonamernom akteru zaobići postojeće zaštite i izvršiti napad.

Zašto su bitna oba tipa testiranja?

Penetration testing i red teaming su dve različite metode testiranja koje zajedno nude sveobuhvatnu procenu sigurnosti vašeg IT sistema. Obe metode imaju svoje jedinstvene prednosti, a kombinovanjem obe, vaša kompanija može postići bolju zaštitu od potencijalnih pretnji.

Penetration testing ima za cilj identifikaciju što većeg broja ranjivosti u vašem IT sistemu, koje mogu uključivati probleme u konfiguraciji, ranjive aplikacije ili slabosti u implementiranim politikama. Ovaj proces omogućava vam da otkrijete slabosti pre nego što to učine zlonamerni napadači i preduzmete odgovarajuće mere zaštite.

S druge strane, red teaming je fokusiran na simulaciju realnih napada na vaš IT sistem, ne ciljajući na otkrivanje svake pojedinačne ranjivosti. Umesto toga, red team stručnjaci pokušavaju da iskoriste jednu ili nekoliko ranjivosti da bi ostvarili pristup i ostali neprimećeni što je duže moguće. Cilj ovog pristupa je da testira efikasnost vaših sigurnosnih sistema i sposobnost vašeg Blue Team-a ili SOC inženjera da otkriju i reaguju na pretnje. Red teaming takođe pomaže u identifikaciji slabosti u vašim monitoringu i odbrambenim mehanizmima, omogućavajući vam da poboljšate svoje sposobnosti zaštite.

Kombinovanjem penetration testinga i red teaminga, vaša kompanija može dobiti sveobuhvatnu sliku o stanju svoje informacione bezbednosti. Penetration testing vam pomaže da otkrijete i rešite ranjivosti koje bi mogle biti iskorišćene, dok red teaming testira vašu sposobnost da

detektujete, reagujete i oporavite se od stvarnih napada. Ova dva testiranja zajedno pružaju dublji uvid u vašu sigurnosnu postavku i pomažu vam da utvrdite koje oblasti zahtevaju dodatnu pažnju i unapređenje.

Na kraju testiranja, vaša kompanija će primiti detaljan izveštaj koji sadrži informacije o otkrivenim ranjivostima, uspešnim napadima i slabostima u vašim sistemima detekcije i odbrane. Ovaj izveštaj vam pruža dragocene informacije potrebne za poboljšanje vaše ukupne bezbednosti i smanjenje rizika od budućih napada.

Ulaganje u penetration testing i red teaming nije samo preporučljivo, već je i neophodno za sve organizacije koje žele da zaštite svoje vredne informacione resurse i očuvaju svoj ugled